პირველი ლორენცი მზის წყალქვეშა სატუმბი სისტემა საქართველოში!

პირველი ლორენცი მზის წყალქვეშა სატუმბი სისტემა საქართველოში! Lorentz-ის მზის ენერგიაზე მომუშავე წყალქვეშა წყალსატუმბი სისტემის ps2-1800 წარმატებული ინსტალაცია მარნეულში,...