კლიმატის ცვლილება რეალურია და მიმდინარეობს ახლა!

კლიმატის ცვლილება რეალურია და მიმდინარეობს ახლა, ამ პერიოდში! კლიმატის ცვლილება რეალურია და მიმდინარეობს ახლა, ამ პერიოდში! ეს არის საფრთხე სამყაროში არსებული ყველა სახეობისათვის! პლანეტა...